α)  Άμεση πρόσβαση των μελών στην Ιστοσελίδα του Ταμείου

Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα για 24 ώρες το 24ωρο, για 365 μέρες το χρόνο και αφού ζητήσουν και αποκτήσουν κωδικό, με τον προσωπικό κωδικό τους να ενημερώνονται, τόσο για τους λογαριασμούς των εισφορών τους, όσο και για τους λογαριασμούς των δανείων τους. Με αυτό τον τρόπο το Ταμείο παρέχει πλήρη διαφάνεια και κερδίζει συνεχώς την εμπιστοσύνη των μελών του.

β) Ενημέρωση τους από την Ιστοσελίδα του Ταμείου

Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Ταμείου για τις δραστηριότητες του. Έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης από την Ιστοσελίδα του Ταμείου των αιτήσεων των δανείων και των πληρωμών.

γ) Τηλεφωνική επικοινωνία με τα γραφεία της Π.Ε.Ο

Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα γραφεία της Π.Ε.Ο, για να ενημερώνονται για θέματα του λογαριασμού τους, χωρίς να χρειάζεται να πάρουν τηλέφωνο στα γραφεία του Ταμείου για να εξυπηρετηθούν.